فارسی (ایران)
...
تماس با شرکت ایرانیان هیبرید
شرکت ایرانیان هیبرید، پراب تست ادی کارنت، تجهیزات بازرسی
شرکت ایرانیان هیبرید، پراب تست ادی کارنت، تجهیزات بازرسی
01135331770
بازرسی خط تولید، فیکسچر و کویل ادی کارنت، بازرسی غیر مخرب
شرکت ایرانیان هیبرید، دستگاه تست ادی کارنت، تست غیر مخرب
ایران، مازندران، بابلسر، بلوار شریفی، خیابان شریفی 3، روبروی خیابان شهید کهن 12، پلاک 25