آدرس: ایران- مازندران، بابل، خیابان ولی عصر، نبش گلستان15، مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بلوک1، طبقه اول، واحد2

تلفن: 01132261623

تلفکس: 01132397552

 موبایل: 09112122181

کد پستی: 46579-47416

پست الکترونیکی: info@iranianhybrid.ir

تماس از طریق تلگرام

ID: @IranianHybridCo

Channel: @iranianhybrid